Jan.

Tanztee Timelines: Viba

26. Januar 2020
Tanztee<span class= Timelines: Viba " srcset="https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2020/01/Tanztee1.jpg 800w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2020/01/Tanztee1-80x47.jpg 80w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2020/01/Tanztee1-300x176.jpg 300w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2020/01/Tanztee1-768x450.jpg 768w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2020/01/Tanztee1-705x413.jpg 705w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2020/01/Tanztee1-450x264.jpg 450w">
Feb.

Immer wieder Sonntags Timelines: Viba

9. Februar 2020
Immer wieder Sonntags<span class= Timelines: Viba " srcset="https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2018/12/ImmerWiederSonntags.jpg 800w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2018/12/ImmerWiederSonntags-80x47.jpg 80w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2018/12/ImmerWiederSonntags-300x176.jpg 300w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2018/12/ImmerWiederSonntags-768x450.jpg 768w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2018/12/ImmerWiederSonntags-705x413.jpg 705w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2018/12/ImmerWiederSonntags-450x264.jpg 450w">
Feb.

Valentins-Menü Timelines: Viba

14. Februar 2020
Valentins-Menü<span class= Timelines: Viba " srcset="https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2020/01/Valentins-Menü.jpg 800w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2020/01/Valentins-Menü-80x47.jpg 80w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2020/01/Valentins-Menü-300x176.jpg 300w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2020/01/Valentins-Menü-768x450.jpg 768w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2020/01/Valentins-Menü-705x413.jpg 705w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2020/01/Valentins-Menü-450x264.jpg 450w">
Mrz.

Lunch-Buffet Timelines: Viba

8. März 2020
Lunch-Buffet<span class= Timelines: Viba " srcset="https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2020/01/Lunch-Buffet.jpg 800w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2020/01/Lunch-Buffet-80x47.jpg 80w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2020/01/Lunch-Buffet-300x176.jpg 300w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2020/01/Lunch-Buffet-768x450.jpg 768w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2020/01/Lunch-Buffet-705x413.jpg 705w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2020/01/Lunch-Buffet-450x264.jpg 450w">
Mrz.

2. Tanztee mit dem Götz Bergmann Quartett Timelines: Viba

15. März 2020
2. Tanztee mit dem Götz Bergmann Quartett<span class= Timelines: Viba " srcset="https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2018/07/Tanztee2.jpg 800w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2018/07/Tanztee2-80x47.jpg 80w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2018/07/Tanztee2-300x176.jpg 300w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2018/07/Tanztee2-768x450.jpg 768w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2018/07/Tanztee2-705x413.jpg 705w, https://viba-dresden.de/wp-content/uploads/2018/07/Tanztee2-450x264.jpg 450w">
Apr.

Tanz in den Frühling

4. April 2020
Tanz in den Frühling
Apr.

Oster-Brunch

12. April 2020
Oster-Brunch
Apr.

Oster-Brunch

13. April 2020
Oster-Brunch
Mai.

Muttertags-Brunch

10. Mai 2020
Muttertags-Brunch
Jun.

Immer wieder Sonntags

14. Juni 2020
Immer wieder Sonntags